Onze visie/missie

Ga en maak discipelen van alle volken tot eer van God onze Vader en Zijn Zoon Jezus Christus.

([verse=mat.28.18-20]Mattheüs 28:18-20[/verse], [verse=mrk.16.15-16]Markus 16:15-16[/verse], [verse=luk.24.45-49]Lukas 24:45-49[/verse], [verse=act.2.42-47]Handelingen 2:42-47[/verse])

Uitwerking van deze visie in de gemeente:


Ga
Onze verantwoordelijkheid is om actief deel te nemen aan het verspreiden van het evangelie in woord en daad. In woord omdat Jezus ons hiertoe oproept ([verse=mrk.16.15]Markus 16:15[/verse], [verse=luk.24.47]Lukas 24:47[/verse]) en omdat mensen niet tot geloof kunnen komen, tenzij het evangelie van Jezus met hen gedeeld wordt ([verse=rom.1.16]Romeinen 1:16[/verse], [verse=rom.10.14-15]10:14-15[/verse], [verse=2ti.3.15]2 Timotheüs 3:15[/verse]). In daad omdat het evangelie samen behoort te gaan met een heilige levenswandel en goede werken.

 

Maak discipelen
De roeping is niet alleen om mensen tot geloof te leiden, maar om de mensen die tot geloof gekomen zijn actief te helpen om te wandelen als discipelen (volgelingen/leerlingen) van Jezus Christus (Mattheüs 28:19a NBG-vertaling). De praktische uitwerking hiervan gebeurt door de mensen die tot geloof gekomen zijn te dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest ([verse=mat.28.19]Mattheüs 28:19[/verse], [verse=mrk.16.16]Markus 16:16[/verse]) en door hen te onderwijzen in alles wat de Heere Jezus heeft onderwezen ([verse=mat.28.19]Matthëus 28:19[/verse]). In [verse=act.2.42]Handelingen 2:42[/verse] zien we hoe mensen leerde leven als volgelingen van Jezus: “En zij volharden in de leer van de apostelen (onderwijs), in de gemeenschap (relatie met andere gelovigen), breken van het brood (avondmaal) en de gebeden (gezamenlijk gebed).” Wij willen in onze gemeente elkaar tot discipelen van Jezus vormen (elkaar hierin helpen groeien) en op deze manier meer en meer naar het beeld van Jezus gevormd worden.

 

Van alle volken
Onze roeping is dus om mensen te bereiken met het evangelie en tot discipelen te maken, maar niet alleen in onze eigen familiekring of cultuur, maar alle mensen ongeacht ras, taal of burgerschap. Er zijn vele landen waar bijna geen discipelen van Jezus zijn en waar miljoenen mensen zonder Jezus zullen sterven en verloren zullen gaan. Wij verlangen ernaar om uit te reiken in het gebed, in financiën en door daadwerkelijk mensen vanuit onze gemeente uit te zenden (en actief bij hen betrokken te zijn).

 

Tot eer en verheerlijking van God onze Vader en Zijn Zoon Jezus Christus
Het doel van het leven van een discipel is om onze God en Zijn Zoon Jezus te aanbidden en prijzen van nu aan tot in alle eeuwigheid. Dit is het hoofddoel van alles in onze levens en dus ook van de gemeente. Hierom willen wij in alles leren om God te aanbidden, en onze levens aan Hem toewijden.

 

Wij begrijpen dat deze roeping niet uitgevoerd kan worden in onze eigen kracht en bekwaamheid, en daarom bidden en vertrouwen we op de kracht van de Heilige Geest ([verse=luk.24.49]Lukas 24:49[/verse], [verse=act.1.8]Handelingen 1:8[/verse])


Samenkomsten

Wij geloven dat [verse=act.2.42]Handelingen 2:42[/verse] belangrijk is als het gaat om de invulling van de samenkomsten, zodat discipelen gemaakt worden. We zien hier 4 onderdelen die in onze samenkomsten ook tot uiting komen.